TU-SMART

The best way to be Medicine, Dentist, Pharmacy!!

Blog

Topic Discussion

Posted on April 2, 2012 at 4:50 AM

สวัสดีครับน้องๆ ที่รักทุกคน

 

คำโบราณท่านว่าไว้ “ถ้าอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือ”

“ ประสบการณ์สอบจริงคือสิ่งสำคัญที่สุด !! ”

 

ผมคอนเฟิร์มเรื่องนี้ขาดใจเลยครับ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว นักเรียนที่จะสอบความถนัดทางการแพทย์ มักจะเตรียมตัวด้วยการอ่านคู่มือเตรียมสอบความถนัดทางการแพทย์ที่มีให้เลือกหลากหลาย ด้วยหวังจะช่วยให้ทำคะแนนได้ดี แต่ในทางปฏิบัติแล้วหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ นักเรียนจำนวนมากพบว่าตัวเองทำคะแนนในส่วนนี้ได้ไม่ดีนัก ทั้งๆ ที่ตอนสอบดูเหมือนง่ายและทำได้ แต่ที่จริงแล้วแค่ได้ทำ เพราะการจะทำข้อสอบส่วนนี้ให้ได้คะแนนดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล การเตรียมสอบอย่างถูกต้อง เทคนิคเชื่อมโยง และเข้าใจถึงแผนการออกข้อสอบลวงของผู้ออกข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบหลายๆ เล่ม มีหลักการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงจุดหรือประเด็นอยู่ ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้นักเรียนได้รับความสับสนในการเตรียมสอบแข่งขัน ผมจึงตั้งใจและมุ่งสอนเฉพาะสิ่งที่ใช้ในการออกข้อสอบจริงเท่านั้น เพื่อให้นักเรียนไม่สับสน ไม่เสียเวลา เพื่อให้เตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

 

สิ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นคือ ข้อสอบออกอะไรบ้าง ทุกฉบับ! และหลักการเชื่อมโยงที่ตรงกับการให้คะแนนมากที่สุด พร้อมชี้จุดสำคัญๆ ที่มักผิดบ่อยในการทำข้อสอบ ขอให้น้องๆ พยายามจับประเด็นหลัก, ขั้นตอนวาดแผนภาพ, การแปลรหัสและเทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบเชื่อมโยงให้ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสอบแข่งขันครับ

 

และเสริมเทคนิคตัดตัวเลือกการอ่านแบบวิเคราะห์ ชุดที่1การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งมากกว่า 90% นักเรียนทำข้อสอบไม่ทัน!!

 

อย่างที่คำโบราณท่านว่าไว้แหละครับ “ถ้าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือ” ถ้าอยากสอบได้คะแนน 100 เต็ม ก็ต้องอาศัยประสบการณ์จริงของคนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็มมาแล้วด้วยตัวเอง เพราะประสบการณ์จะเป็นตัวที่บอกนักเรียนได้ดีที่สุดว่าอะไรใช่ และอะไรไม่ใช่ เหมือนอย่างที่ผมพยายามเรียนรู้และหาคำตอบที่ถูกต้องด้วยตนเองในสนามสอบจริง ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี่อย่างไรล่ะครับ

 

สุดท้ายนี้ ผมหวังว่าน้องๆ จะประสบความสำเร็จ และพร้อมก้าวเป็นแพทย์หรือทันตแพทย์ ที่ดีในอนาคตต่อไปนะครับ

 

 

“ ไม่มีในตำรา ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมี จากประสบการณ์สอบจริงตลอด 7ปี ที่ผ่านมา"

ปี 49- ปีล่าสุด!! (สอบทุกๆปี)” อ.กิต Confirm!!

 

Categories: None