TU-SMART

The best way to be Medicine, Dentist, Pharmacy!!

TU-SMART MEDICAL CENTER.

( T=สอบติด  U=ยอดเยี่ยม ต้อง TU-SMART) 

สานฝันสู่ แพทย์,ทันตแพทย์,เภสัช แห่งแรกของเมืองไทย

โดยเฉพาะ....

เลื่อนลงล่างสุด เข้าสู่รายละเอียดคอร์ส หรือเข้าเมนูซ้ายมือ...!

Home

 
ประวัติความเป็นมา

        TU-SMART MEDICAL CENTER. ได้จัดตั้งขึ้นมาในช่วงการเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัย  เราได้เล็งเห็นถึงปั­ญหาที่เกิดจากความไม่พร้อมของผู้เข้าสอบและผู้ที่กำลังจะเข้าสอบต่อไปในอนาคต  จึงมีความคิดที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความชำนาญ­ในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะทางการแพทย์  เพราะบุคลากรเหล่านั้นจำเป็นต้องได้รับพื้นฐานที่ดีก่อนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อไป
           ในการนี้ทางTMC  ซึ่งมีหลักสูตรเตรียมสอบ กสพท. ความถนัดทางการแพทย์ อันเป็นวิชาที่สำคั­­ญมากๆอีกทั้ง วิชาสามัญ สทศ. ซึ่งล้วนเป็นข้อสอบลับ!ทั้งหมด, เตรียมสอบแพทย์-ทันตะ-เภสัช รับตรงรังสิต(รอบ1,2), เตรียมสอบแพทย์มศว.(Nottingham)เตรียมสอบเภสัชศิลปากร(อื่นๆ), เตรีมสอบแพทย์-ทันตะ-เภสัช Newtract, เตรียมสอบGAT,PAT1-2 และอื่นๆซึ่งล้วนจากประสบการณ์สอบจริง! และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยเน้นการเรียนการสอนนอกห้องเรียนโดยเฉพาะ เพื่อสร้างนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาและศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสายการแพทย์ของประเทศ ผลิตกำลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และAEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

เหตุผลที่ต้องเรียน Tu-Smart

10 เหตุผลที่ควรเป็นแพทย์

10 เหตุผลที่ต้องเลือก ทียู-สมาร์ท++

 

1.ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น

 

2.ฝึกความมีสติสัมปชัญญะ และการใช้ 

   เหตุผลในการแก้ปัญหา

 

3.มีอาชีพการงานที่มั่นคงและมีเกียรติ

 

4.มีโอกาสได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ   

  (สาขาเฉพาะทาง)

 

5.ได้มีโอกาสได้ฝึกฝนในงานที่อาชีพอื่นไม่

   มีโอกาสได้ทำ เช่น ช่วยชีวิตคนใกล้ตาย

 

6.เป็นความภาคภูมิใจของพ่อ แม่ และวงศ์

   ตระกูล

 

7.ได้เป็นที่พึ่งและได้ดูแลคนที่เรารักใน

   ครอบครัว

 

8.ได้รับความยอมรับจากบุคคลอื่นๆ ทั่วไป

 

9.มีโอกาสได้ทำบุญ­ และได้เป็นส่วนหนึ่งใน 

   การเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น

 

10.ได้พัฒนาบุคลิกภาพ และความเป็นผู้นำ

 

 

1.อาจารย์มีความชำนา­ญที่สุดในการสอน อาจารย์เคยได้รับตำแหน่ง 

  ประธานวิชาการของคณะแพทย์ชั้นนำของเมืองไทยและมี

  ประสบการณ์สอนในสถาบันกวดวิชาชื่อดังมากมาย   

  อาทิเช่น บ้านคำนวณ, Jia, Access, วิทยากร รับเชิญ รร.ต่างๆ,

  วิทยากรOSOTSPA โครงการติวนักเรียน 70,000คน ทั่วประเทศ

 

2.มีรุ่นพี่ (แพทย์,ทันตะ,เภสัช) คอยแนะนำในการอ่านหนังสือก่อนสอบ     

  ทำให้ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ และเตรียมตัวได้อย่างถูกจุด

 

3.สถานที่เรียนสะดวก เหมาะสม สามารถเลือกเรียนที่Center

  หรือเรียนที่บ้าน([email protected])

 

4.การเดินทางมาเรียนสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

 

5.ไม่ต้องเสียเวลาหาเรียนวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม เพราะคอร์สติวเข้มครบทุก  

   วิชาหลัก…และไม่ติวสะเปะสะปะ, ติวตรงกับที่สอบจริง!!

  

6.ติว ตรงจุด ตรงประเด็นที่สุด (ข้อสอบทุกๆปี) ***-ลับสุดยอด-

“…ไม่มีในตำรา ไม่มีใครเหมือน ไม่เหมือนใครมี ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น!!...”

จากประสบการณ์สอบจริง!!


7.มีการทดสอบด้วยข้อสอบที่เป็นแนวเดียวกับข้อสอบจริง  

(test ก่อนสอบจริง)

8.สรุปเนื้อหาและโจทย์ข้อสอบที่มักออกบ่อยในการสอบแข่งขัน

 

9.เทคนิคพิเศษของแต่ละวิชา เพื่อทำคะแนนได้เร็ว และแม่นยำกว่าใคร

 

10.ผลงานนักเรียนสอบติดทุกๆปีที่ผ่านๆมา!!

 
มีตัวช่วยนักเรียน -->
แจกฟรี (CDเสริม) ตลอดคอร์สที่เรียนกับเรา..โดยเฉพาะ!เหมาะสำหรับนักเรียนเรียนช้า ทบทวนตนเอง

 

นักเรียนชวนคุย

ผลงานระดับประเทศ

 วิทยากร รับเชิญ                                                                                                      

คอร์สเรียน

กสพท.

   ความถนัดแพทย์    วิชาสามัญ   แพทย์,ทันตะ 

รับตรง

   รังสิต  แพทย์,ทันตะ,เภสัช                 เภสัชศิลปากร  และเภสัชอื่นๆ  

   แพทย์Nottingham  มศว.        NewTract  แพทย์,ทันตะ (สำหรับผู้จบป.ตรีแล้ว)

Central Admission

   GAT,PAT1-2

โควตา 

    โควตา MDX/ DTX/ ม.บูรพา/ ม.ธรรมศาสตร์/ สุรนารี/ พระบรมราชชนก/ ม.มหาสารคาม/ ม.พะเยา/ ม.จุฬา/ ม.มหิดล/ ม.สงขลา/ ม.เชียงใหม่/ ม.อุบลราชธานี/ มศว./ ม.วลัยลักษณ์/ ม.นราธิวาส/ ODOD/ CPIRD 

 

 

 

**** เปิดรับสมัครแล้ว! ***

(รับจำนวนจำกัด รอบละไม่เกิน 7 ที่นั่ง)

 

                                                                                                                          "เราเน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ"

 

Recent Blog Entries