TU-SMART

The best way to be Medicine, Dentist, Pharmacy!!

PY Course

หน้านี้มีอะไรบ้าง ? 

-คอร์สเรียน
-ผลงานที่ผ่านมา+ประสบการณ์สอบจริง
-คำถามที่ถามบ่อย

ผลงาน

ประสบการณ์สอบจริง                                                                                                   

ผลงานที่ผ่านมา                                                                                                                   

น้องจิรสุดา สอบติด เภสัชศิลปากร! 

 

ดู Clip!>>

z48G2-Mtro8

อ.กิต เข้าสอบเอง และสอบติด

พร้อมจำข้อสอบทุกวิชาหลัก 

 

 

คอร์สเรียน

 

Quiz

Quiz

download

1.Bio Exam (Embryo Basic Science) ตย.ข้อสอบลับ

 TEST  /  ANS(Clip)

2.Chem Speed test (Electrolysis)

 TEST  /  ANS(Clip)

3.Physic Speed test (Newton)

 TEST  /  ANS(Clip)

4.-

 

5.-

 

 "...ความสำเร็จไม่เคยปรับตัวเข้าหาใคร หากต้องการพบความสำเร็จ
เราต้องลุกจากที่เก่าแล้วเดินเข้าหาความสำเร็จ...
อย่ารีรอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเรา
ทำในสิ่งที่ควรทำ แล้วสิ่งดีๆก็จะ...เกิดขึ้นเอง!!..."

จำไว้เสมอว่า  “  อ่านเยอะไม่เท่ากับ….อ่านตรง!!...”

เพิ่มโอกาสสอบติด...ของคุณได้แล้ววันนี้!!

Recent Blog Entries